Vita 34 – jedini biomedicinski centar u Srbiji sa FACT NetCord akreditacijom

Vita 34 je jedini biomedicinski centar u Srbiji i jedna od svega šest privatnih banaka u svetu koja poseduje FACT NetCord akreditaciju, međunarodni „zlatni standard“ za prikupljanje i čuvanje matičnih ćelija.

FACT NetCord

Ova akreditacija garantuje izrazito visok kvalitet usluga, propisujući vrlo stroge međunarodno definisane procedure, koje podrazumevaju:

  • kontrolu zdravstvenog stanja majke, oca i porodice,
  • kontrolu ispravnosti seta i ispravnu proceduru prikupljanja uzorka matičnih ćelija iz pupčanika,
  • kontrolu transporta uzorka uz kontinuiranu kontrolu temperature,
  • strogu, detaljnu i jasnu procenu i analizu kvaliteta i kvantiteta uzorka, kao i njegovu krioprezervaciju,
  • proceduru oslobađanja uzorka matičnih ćelija, transport do centra za transplantaciju i lečenje.

Šta to konkretno znači roditeljima u Srbiji?

KVALITET — primena najviših medicinskih standarda

SIGURNOST — svi procesi su pod striktnom kontrolom nemačkog zakonodavstva

POUZDANOST — čuvaju se isključivo uzorci za koje postoji medicinska opravdanost. Čuva se puna krv jer omogućava veći broj tretmana u budućnosti.

POUZDANOST — za slučaj lečenja matičnim ćelijama najveće svetske klinike insistiraju na FACT NetCord sertifikatu i Paul Ehrilch licenci, kako bi bili uvereni da je uzorak prošao kroz celokupan proces kontrole kvaliteta.

FACT NetCord — najviši nivo usluga za naše klijente

Posedovanje FACT NetCord sertifikata je dokaz da se Vita 34 u radu s matičnim ćelijama pridržava najvišeg nivoa međunarodno priznatih pravila i procedura koje garantuju optimalnu primenu matićnih ćelija za lečenje.

Kompanija svojim klijentima pruža najviši nivo usluge kroz stalno usavršavanje i unapređenje kvaliteta uzimanja, čuvanja, pripreme i lečenja matičnim ćelijama.

Akreditaciju izdaje Fondacija za akreditaciju ćelijske terapije (FACT) pri Medicinskom centru Univerziteta „Nebraska“ u SAD. Reč je o neprofitnoj organizaciji koju su osnovali Međunarodno udruženje za ćelijsku terapiju (ISCT) i Američko društvo za transplantaciju krvi i koštane srži (ASBMT).

FACT NetCord akreditaciju poseduju 54 banke matičnih ćelija u svetu, od kojih je samo šest privatnih. Koristi se u Evropi, SAD, Kanadi, Australiji i Novom Zelandu, a dobija se na vremenski period od tri godine, nakon čega je neophodna njena obnova.

U okviru Vita 34 grupacije posluju biomedicinski centri Vita 34 i Seracell.

Stručni savetnici Vita34 vam stoje na raspolaganju

Pozovite naš info centar

+381 11 414 65 65

ili
poručite besplatni info materijal

Poručite odmah