Čuvanje matičnih ćelija je važna odluka i zahteva dosta pažnje prilikom odabira kompanije koja će ih čuvati i potencijalno pripremati za transplantacije. Roditelji treba da odluče da li žele da zdravstvenu budućnost svog deteta povere banci, hibridnoj banci ili...