Zašto čuvati matične ćelije?

Matične ćelije su “gradivne ćelije” celokupnog ljudskog organizma. Zovu ih i izvorom života zato što od njih nastaju sva tkiva i svi organi u ljudskom organizmu, kao i imuni sistem. Kada su izgradile organizam – matične ćelije nastavljaju da služe njegovoj odbrani, jer regenerišu oštećena tkiva i organe.

Matične ćelije imaju sposobnost da se dele neograničeno i transformišu u bilo koji tip ćelija u našem telu. Njihova specifičnost je u tome što imaju sposobnost da pronađu obolelo tkivo u organizmu i regenerišu ga.

Naravno, gradivna, regeneraciona i transformaciona funkcija matičnih ćelija smanjuje se sa starenjem matičnih ćelija u organizmu – znači da se njihova potentnost smanjuje tokom razvoja fetusa i u toku života.

Da li će moje dete imati korist od čuvanja matičnih ćelija?

Procenjuje se da će jedno od 217 dece imati potrebu za terapijom matičnim ćelijama. Čuvanjem matičnih ćelija iz pupčanika ulažemo u zdravstvenu budućnost svog  deteta, ali i cele porodice – ovo je nova mera predostrožnosti koju nam medicina pruža, a svakog dana nudi sve više mogućnosti za lečenje.

Matične ćelije primenjuju se u medicini više od pola veka i već sada leče spektar od više od 85 bolesti, a sa napredkom medicine proučava se i eksperimentalno primenjuje lečenje infarkta, moždanog udara, ateroskleroze i dijabetesa – sve uz pomoć matičnih ćelija.

Da li je uzorak iz pupčanika dovoljan za lečenje?

Matičnim ćelijama iz pupčanika leče se prvenstveno deca, te je uzorak koji se uzme na rođenju dovoljan za njihovo lečenje.

Odmah po uzimanju matičnih ćelija određuje se njihov volumen i broj (prikupljena količina), a novim metodama umnožavanja matičnih ćelija u budućnosti će biti moguće i povećati taj incijalni broj matičnih ćelija uzet na rođenju – te će matičnim ćelijama iz pupčanika moći da se leči i odrasla osoba.

Matičnim ćelijama se već danas leči više od 80 bolesti.

Koja je prednost matičnih ćelija iz pupčanika u odnosu na ćelije iz koštane srži?

Matične ćelije iz pupčanika su mlade, nediferencirane i na njih nisu uticali faktori spoljašnje sredine. Uspešnost lečenja matičnim ćelijama zavisi od njihove starosti. Što su mlađe – to su potentnije.

Za razliku od prikupljanja matičnih ćelije iz koštane srži koja je vrlo bolna i invazivna metoda,

Prikupljanje matičnih ćelija iz pupčanika je bezbolno i ni na koji način nije rizično ni po majku ni po dete.

Kada govorimo o podudarnosti matičnih ćelija iz pupčanika u odnosu na one iz kosne srži važno je naglasiti da je potrebna manja podudarnost matičnih ćelija iz pupčanika za transplantaciju između pacijenta i donora (4/6 parametara HLA tipizacije matičnih ćelija iz pupčanika je dovoljno za transplantaciju u odnosu na 6/6 kod kosne srži).

Ko sve može da koristi sačuvan uzorak matičnih ćelija?

Čuvanje matičnih ćelija iz pupčanika osigurava čitavoj porodici vredan izvor matičnih ćelija za terapije u narednim decenijama. Osobi od koje su uzete matične ćelije u potpunosti joj odgovaraju i sa sigurnošću će moći da ih koristi, jer su mu 100 odsto odgovarajuće.

Matične ćelije uzete iz pupčanika bebe, ukoliko je adekvatna popudarnost, takođe će pomoći u lečenju bliskih srodnika, braće i sestara, pa čak i roditelja.

U ovim slučajevima od krucijalnog značaja jeste poklapanje karakteristike tkiva, veoma slično kao kod donacije organa. Ukoliko dođe do popudaranja tkiva donora i primaoca, neće doći do odbacivanja grafita.

Verovatnoća da će krv iz pupčanika bebe odgovarati i roditeljima iznosi 50 odsto, ali za braću i sestre ta kompatibilnost ide i do 80 odsto.

1 od 217 osoba će imati potrebu za lečenjem matičnim ćelijama tokom svog života.

Koliko godina se mogu čuvati matične ćelije iz pupčanika?

Matične ćelije iz pupčanika se mogu čuvati decenijama, a najstarije primenjene matične ćelije su čuvane 50 godina.

Ipak, preporučuje se čuvanje matičnih ćelija na period od 25 godina, iz više razloga. Jedan od njih je svakako i to što za 25 godina Vaše dete može da preuzme brigu o svom zdravlju i samo odluči da li će da nastavi da čuva svoje matične ćelije ili ne.

Kvalitet matičnih ćelija iz pupčanika dokazan je na uzorku starom 23 godine –  pokazao ista svojstva kao i krv iz pupčanika koja je bila zamrznuta mnogo kraće.

Za 25 godina čuvanje matičnih ćelija biće mnogo povoljnije, te će onima koji sačuvaju matične ćelije iz pupčanika po isteku ugovora biti ponuđeno da, ukoliko žele, nastave sa prezervacijom po verovatno, mnogo povoljnijim uslovima.

Šta ako mi sačuvan uzorak zatreba – da li se dodatno plaća priprema za lečenje?

Priprema za lečenje se ne plaća dodatno ukoliko se matične ćelije čuvaju u biomedicinskim centrima u okviru kojih se besplatno i pripremaju za lečenje i zatim transportuju do bolnice u kojoj se lečenje odvija.

U slučaju da matične ćelije sačuvate u bankama matičnih ćelija koje ih samo skladište, one moraju da se pripreme u biomedicinskim centrima ili klinikama u kojima se vrši transplantacija, što može značiti dodatne troškove za porodicu, u zavisnosti od dogovora koji banka matičnih ćelija ima sa konkretnim biomedicinskim centrom ili klinikom.

Šta su matične ćelije?

Zašto čuvati matične ćelije kad postoje javne banke?

Čuvanjem matičnih ćelija u privatnim bankama Vi ste vlasnik istih i jedino Vi i članovi porodice možete da ih koristite za lečenje – ukoliko i kada ih zatražite. Vi ste kao roditelj vlasnik matičnih ćelija sve dok dete ne navrši 18 godina, a posle punoletstva – ono postaje jedini vlasnik matičnih ćelija.

U javnim bankama – vlasnik matičnih ćelija je banka. Sačuvani uzorak matičnih ćelija može dobiti bilo koji pacijent, ako postoji dovoljna genetska podudarnost. To znači da matične ćelije koje ste donirali javnoj banci verovatno nećete moći da koristite za ličnu upotrebu ukoliko vam zatrebaju.Drugim rečima, ukoliko Vama uzorak bude potreban, a već je iskorišten, Vi ostajete bez lečenja, ukoliko se ne pronađe adekvatna podudarnost nekog drugog donora.

Da li matične ćelije treba čuvati za svako dete?

Matične ćelije uzete iz pupčanika odgovaraju 100 procentno samo detetu kojem pripadaju i sa sigurnošću će moći da se primeni na njegovo lečenje.

Moguće je da će matične ćelije biti adekvatne i za lečenje bliskih srodnika, braće i sestara, pa čak i roditelja, ukoliko se karakteristike tkiva poklope.

Zato, ukoliko ste u mogućnosti, savet je da se matične ćelije sačuvaju za svako dete upravo zbog određenih genetskih bolesti koje mogu da se leče matičnim ćelijama bliskih srodnika, tako da to predstavlja dodatnu sigurnost za porodicu.

Stručni savetnici Vita34 vam stoje na raspolaganju

Pozovite naš info centar

+381 11 414 65 65

ili
poručite besplatni info materijal

Poručite odmah
banka maticnih celija u Beogradu i Novom Sadu
Good Manufacturing
Practice
banka maticnih celija u Beogradu i Novom Sadu
Deutsche
Qualitat
banka maticnih celija u Novom Sadu i Beogradu
Deutsche
Akkreditierungsstelle
banka maticnih celija u Novom Sadu i Beogradu
Paul Ehrlich
Institute
banka maticnih celija u Srbiji
ISO 9001:2000
ISO 13458:2003
banka maticnih celija u Srbiji
European Federation
of Immunogenetics