Kako se matičnim ćelijama može lečiti dijabetes tip 1?

Borba sa dijabetesom tip 1: Šta smo naučili iz kliničkih studija o primeni matičnih ćelija

Šećerna bolest tip 1 nastaje kada je produkcija insulina mala ili potpuno nedostaje, iz razloga što naš imuni sistem greškom razara beta ćelije pankreasa koje stvaraju insulin. Posmatrano iz ugla terapije matičnim ćelijama, ovo je idealan primer njihove primene, jer je cilj zameniti ili nadoknaditi svaku izgubljenu beta ćeliju pankreasa.

Najefikasniji način terapijskog davanja matičnih ćelija ovim pacijentima je direktno ubrizgavanjem putem injekcije ili intravenskom infizijom. Tako date matične ćelije mogu svojom replikacijom stvoriti nove beta ćelije ili popraviti oštećene, sa krajnjim ciljem da se insulin vrati ponovo na normalni nivo i funkciju.

Druga oblast istraživanja je primena infuzija matičnih ćelija iz pupčanika, da bi se povećao broj T regulatornih ćelija (skr. Tregs) koje regulišu imunološki sistem u krvi. Na ovaj način se omogućava stabilnost imunskog odgovora, smanjuje autoimuna reakcija, i u slučaju dijabetesa tip 1, preventivno se sprečava ometanje stvaranja insulina, odnosno razaranje beta ćelija.

Borba sa dijabetesom tip 1: Šta smo naučili iz kliničkih studija o primeni matičnih ćelije

Imunoterapijska klinička studija iz 2015, rađena u SAD, bila je usmerena da prevenira nastanak dijabetesa tip 1 kod 14 pacijenata, delovanjem na „Tregs“, tzv. imunske regulatorne ćelije. Rezultati prve faze studije su bili uspešni — godinu dana nakon infuzije Tregs ćelija, 25 odsto ih je i dalje bilo registrovano u krvi svih 14 ispitanika.

Nedavna istraživanja na Univerzitetu „Florida“ su utemeljila ubiranje „Tregs“ ćelija iz pune krvi pupčanika na sigurniji, efikasniji i potencijalno efektivniji način od uzimanja istih iz sistemske cirkulacije. Istraživači su zaključili da su ove specijalizovane ćelije postojale kod pacijenata pre nego što je bolest bila pokrenuta, tako da su „Tregs“ ćelije ostale sačuvane od dugotrajnih autoimunih ataka. Iz ovog otkrića proizilazi značajna korist za obolele od dijabetesa tip 1 — da „Tregs“ ćelije sačuvane u zamrznutoj punoj krvi iz pupčanika odmah po rođenju, mogu po potrebi biti iskorišćene u terapijske svrhe.

Ključan je preduslov uspešne terapije da se transplantirane, zdrave beta ćelije zaštite od autoimunog napada sopstvenog imunog sistema. Jedan metod unosa zdravih ćelija, čije istraživanje je u toku, jeste da se matične ćelije unesu zaštićene kapsulama. Kapsule su porozne, propustljive za male molekule kao što su glukoza i insulin, ali ne i za ćelije imunog sistema, čime se štite beta ćelije.

Prva grupa pacijenata sa dijabetesom tip 1 dobila je zamenske implante beta ćelija 2017. godine, tokom studija sprovedenih na univerzitetima u Alberti, Edmontonu i San Dijegu. Cilj ovog istraživanja je bio da se dokaže efikasnost lečenja sa matičnim ćelijama — merenjem produkcije insulina kod pacijenata koji do početka ove studije nisu imali sposobnost da sami proizvode svoj insulin.

Dijabetes je jedan od najvećih izazova savremene medicine danas, ali istraživanja lečenja matičnim ćelijama nam pružaju obećavajuća rešenja. Zato je mogućnost da roditelji mudro i na vreme obezbede skladištenje matičnih ćelije iz pune krvi pupčanika svoje dece — potpuno utemeljeno i dugoročno gledano jedino istinsko rešenje! Ova odluka iz temelja menja šanse našoj deci da postanu žrtve dijabetesa, jer im mi na ovaj način pružamo potencijalno spasonosnu opciju za efikasno rešavanje zdravstvenih problema u budućnosti.

Ima li bolje i vrednije investicije od one u svoju porodicu?

Izvor: Linkedin

Stručni savetnici Vita34 vam stoje na raspolaganju

Pozovite naš info centar

+381 11 414 65 65

ili
poručite besplatni info materijal

Poručite odmah