Uvedeni viši standardi za banke matičnih ćelija u Srbiji

Novi standard garantuje svojim klijentima potpunu posvećenost najvišem nivou kvaliteta prikupljanja, pripreme i primene matičnih ćelija za lečenje

Sve banke matičnih ćelija koje posluju u Srbiji moraće da se usklade sa najnovijim propisima koje je izdala Uprava za biomedicinu Ministarstva zdravlja, što podrazumeva i da moraju da poseduju NetCord-FACT sertifikat. To se navodi u obaveštenju Uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja, koje je prosleđeno na adrese banaka matičnih ćelija u Srbiji, a u koje je agencija Beta imala uvid.

Ovaj sertifikat garantuje izrazito visok kvalitet usluga i propisuje vrlo stroge procedure prikupljanja matičnih ćelija na porođaju, transporta i analize uzoraka, zamrzavanja i njihove naknadne primene za potrebe lečenja.

Srbija je nedavno usvojila novi Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima, koji uređuje uslove za postizanje kvaliteta i sigurnosti u toj oblast i primenu kod ljudi, navodi se u obaveštenju koje je potpisala vršilac dužnosti direktora Uprave za biomedicinu Vesna Rakonjac. Ona je u julu, prilikom predstavljanja Predloga navedenog zakona članovima Odbora za evropske integracije, kazala da je taj zakon obuhvaćen Poglavljem 28 i u njega su ugrađene sve preporuke iz sedam evropskih direktiva, koje se odnose na ovu specifičnu oblast. Vesna Rakonjac je dodala da je to krovni zakon iz kog će proizaći podzakonska akta, koja će detaljnije razraditi direktive EU.

Srbija je jedna od retkih zemalja koja još uvek nema sopstvenu banku matičnih ćelija iz pupčanika i roditelji koriste usluge stranih banaka koje uzorke čuvaju van Srbije.

Trend rasta čuvanja matičnih ćelija je posebno prisutan u zemljama koje imaju slabiju zdravstvenu zaštitu.

Oblast matičnih ćelija je visoko regulisana u zemljama EU, jer se trenutno koriste u lečenju više od 80 bolesti, dok se u svetu sprovodi rekordan broj kliničkih istraživanja na temu lečenja matičnim ćelijama.

Krv iz pupčane vrpce novorođenčeta je bogata matičnim ćelijama koje mogu da se transformišu u razne vrste ćelija u organizmu. One se koriste za lečenje raznih bolesti, pre svega krvnog i imunog sistema, nervnog sistema i metaboličkih poremećaja.

Izvor: N1info.com

Stručni savetnici Vita34 vam stoje na raspolaganju

Pozovite naš info centar