U aprilu 2019. godine šestogodišnja devojčica sa akutnom limfocitnom leukemijom (ALL) lečena je matičnim ćelijama u berlinskoj univerzitetskoj bolnici Šarite (Charité). U saradnji sa VITA 34 grupacijom korištene su matične ćelije iz pupčanika njene sestre.

Ovo uspešno lečenje ujedno je i 41. uspešna transplantacija uzoraka čuvanih u VITI 34.

Iz VITE 34 saopštavaju da se devojčica sada oseća znatno bolje.