Matične ćelije pomogle devojčici sa autizmom

U januaru 2019. godine četvorogodišnja devojčica sa autizmom lečena je matičnim ćelijama iz pupčanika u Bukureštu u Rumuniji. Matične ćelije iz pupčane vrpce su pripremljene i skladištene u predstavništvu Vita34 u Danskoj u ime kompanije Stem Sure. To je bila 24. autologna transplantacija.

Oštećenje mozga kod bebe izlečeno matičnim ćelijama

Jedanaestomesečni dečak koji je imao oštećenje mozga, u januaru 2019. godine tretiran je matičnim ćelijama. Transplantacija je obavljena u Berlinu, u Nemačkoj zajedničkom saradnjom VITE 34 i berlinske univerzitetske bolnice Šarite (Charité). Studija se bavi skladištenjem matičnih ćelija iz pupčanika i njihovom primenom u uslovima kada se jave komplikacije na porođaju.   

Lečenje matičnim ćelijama ponovo uspešno kod oštećenja mozga                                 

Osamnaestomesečni dečak sa oštećenjem mozga, tretiran je matičnim ćelijama u januaru 2019. godine. Ovo je bila 40. transplantacija održana na berlinskoj univerzitetskoj bolnici Šarite. To je bila 25. autologna transplantacija.