Povrede kičme spadaju u red najtežih povreda. One su povezane sa mogućnošču povrede kičmene moždine i pojavom različitih neuroloških komplikacija, pa sve do pojave kvadriplegije – oduzetosti svih ekstremiteta.

Veoma čest uzrok povrede kičme su saobraćajne nesreće, ali i dejstvo direktne sile na kičmeni stub kao što su udarci, ubodi ili padovi.

Sile koje dovode do fraktura kičme su sile savijanja, istezanja, rotacije, ali i kombinovano dejstvo ovih sila. Kada ove sile prevazidju elastičnost kičmenog stuba, dolazi do pojave frakture sa cepanjem udruženih ligamenata.

Kod osoba sa smanjenom koštanom gustinom dolazi do pojave fraktura kičmenih pršljevona, a kod pojave maligniteta, javljaju se patološke frakture kičmenih pršljenova. Prelom kičmenih pršljenova, uzrokuje nestabilnost kičmenog stuba i mogućnost presecanja kičmene moždine uz prateće komplikacije.

Statistički podaci pokazuju da se povrede lumbalnog dela kičmenog stuba javljaju veoma često u grupi do 40 godina starosti. Kod skoro 60% ovih pacijenata, kasnije tokom života javljaju se druge komplikacije u vidu povreda.

zena i povreda kicme

Povrede kičme i oštećenja ćelija

Povrede kičmene moždine su složene i podrazumevaju različite vrste oštećenja kod različitih tipova ćelija. Okruženje kičmene moždine drastično se menja tokom prvih nekoliko nedelja nakon povrede. Dolazi do ulaska imunskih ćelija, oslobađanja toksičnih materija i formiranja ožiljka. Za lečenje je potrebna kombinovana terapija koja se primenjuje u odgovarajućem stadijumu povrede.

Kako matične ćelije leče povrede kičme

Studije na životinjma su pokazale da transplantacija matičnih ćelija ili ćelija izvedenih iz matičnih ćelija mogu doprineti oporavku kičmene moždine na sledeće načine:

– Zamenom nervnih ćelija koje su umrle kao rezultat povrede;

– Stvaranjem novih potpornih ćelija koje će ponovo formirati izolacioni nervni omotač (mijelin) i delovati kao most preko povrede kako bi stimulisali ponovni rast oštećenih aksona;

– Zaštitom ćelija na mestu povrede od daljeg oštećenja oslobađanjem zaštitnih supstanci. Slobodni radikali se unose u kičmenu moždinu ubrzo nakon povrede i deluju kao faktori rasta i upijači toksina.

– Sprečavanjem širenja povrede uz suzbijanje štetnih upala koje se mogu pojaviti nakon povrede.

Tretman matičnim ćelijama koji je u primarnim fazama ispitivanja, pokazao se kao efikasan u lečenju ako se koriste matične ćelije koje nisu donirane.

Povrede kičmene moždine mogu se desiti svakome, stanje je obično posledica pada ili nesreće, iako može biti i posledica povrede mozga. Kada je kičmena moždina povređena, putanja ka mozgu je praktično zatvorena. Nervni impulsi ne mogu da prođu i ovo može izazvati problematične simptome kao što su gubitak pokretljivosti.

maticne celije za lecenje povrede kicme

Ako pacijent za lečenje koristi terapiju sopstvenim matičnim ćelijama umesto doniranih matičnih ćelija, veća je verovatnoća da će ih njegov organizam bolje prihvatiti.

Novo ispitivanje, objavljeno 9. maja 2018. godine u Science Translational Medicine pokazalo je da je tim međunarodnih naučnika na čelu sa San Diego School of Medicine sa Univerziteta u Kaliforniji, uspešno vratio matične ćelije u kičmenu moždinu bez pogoršanja imunog sistema ili smanjenja njegove funkcije.

Matične ćelije koje su ubrizgane, prošle su ispitivanje. One su prihvaćene i preživele su dugoročno bez izazivanja tumora. Istraživači su takođe otkrili da iste ćelije pokazuju dugoročno preživljavanje kada se ubrizgavaju u povređenu kičmenu moždinu.

U svojoj studiji, istraživači su otkrili da su matične ćelije preživele i diferencirane u neurone i podržavaju glijalne ćelije. Detektovane matične ćelije su otkrivene da rade i reaguju sedam meseci nakon transplantacije.

Istraživači, su zatim presadili matične ćelije u slična tkiva u telu koje je pretrpelo teške povrede kičmene moždine. Ova injekcija matičnih ćelija bila je praćena prolaznom četvoronedeljnim dozom lekova koji suzbijaju imuni sistem. Matične ćelije su se tada diferencirale u kičmenu moždinu i počele da dozvoljavaju kretanje.