Encefalopatija u širem smislu predstavlja svako oštećenje mozga, nastalo iz više razloga, uzrokovano različitim faktorima. Kada je u pitanju encefalopatija kod dece – reč je najčešće o ishemijskoj encefalopatiji, jednom od oblika hipoksije.

Hipoksija, ishemijska encefalopatija – koji je uzrok oštećenja mozga?

Hipoksija predstavlja stanje u kojem dolazi do smanjene količine kiseonika u ćelijama i tkivima, zbog čega dolazi do poremećaja u funkcionisanju celokupnog organizma. U slučajevima da se hipoksija prepozna kod novorođenčadi ona može dovesti do brojnih neuroloških problema, među kojima je i ishemijska encefalopatija kao trajno oštećenje mozga.

Ishemijska encefalopatija kod dece nastaje na samom porođaju, kada dolazi do prekida dotoka kiseonika u mozak bebe. Posledica nedostatka kiseonika u mozgu bebe je oštećenje mozga, najčešće trajno.

Posledice ishemijske encefalopatije kod dece

Oštećenje mozga, u slučaju ishemijske encefalopatije – nastalo usled prekida dotoka kiseonika u mozak bebe na porođaju, može za posledicu imati usporen psiho-motorni razvoj, ali i druge poremećaje, kao što je autizam i cerebralna paraliza. Ishemijska encefalopatija kod dece javlja se u 2 do 6 od 1.000 novorođenih beba.

Encefalopatija kod dece

Bolesti i poremećaji nastali kao posledica encefalopatije iziskuju intenzivnu negu i lečenje koje može trajati ceo život, a u nekim slučajevima doneti vrlo malo poboljšanja. Pacijenti koji se bore sa poremećajima u psiho-motornom razvoju najčešće prolaze kroz veoma zamorne i naporne terapije koje ne donose uvek dobre rezultate.

Lečenje encefalopatije kod dece – potencijal matičnih ćelija u terapijama

U slučajevima oštećenja mozga kod dece vrlo je važno rano odrediti pravu dijagnozu kako bi se poremećaji mogli tretirati što ranije, što je slučaj kod svih težih oboljenja i poremećaja. Kada govorimo o terapijama – u mnogim naprednijim državama klinike su uvele specijalne terapije u porodilištima upravo zbog ishemijske encefalopatije kod dece.

Naime, reinfuzija krvi iz pupčanika kod dece kojoj se još u porodilištu dijagnostifikuje ishemijska encefalopatija, veoma je česta i uspešna terapija u brojnim klinikama u svetu. S obzirom na to da je krv iz pupčanika bogat izvor matičnih ćelija – ova terapija ima potencijal da da dobre rezultate u lečenju hipoksije kod novorođenčadi.

Potencijal matičnih ćelija u lečenju encefalopatije kod dece, prema najnovijim kliničkim studijama, prepoznaje se i u tome što je ovakav tretman u lečenju cerebralne paralize veoma bezbedan, a sama primena matičnih ćelija u lečenju psiho-motornih poremećaja kod beba predstavlja veliku podršku u napredovanju novorođenčeta – što je moguće pratiti i na kratkoročnom, ali i na dugoročnom planu.