Terapija matičnim ćelijama može pomoći pacijentima koji boluju od Multiple Skleroze (MS) na način da prevenira povratak ove bolesti i smanjuje jačinu simptoma.

Šta je Multipla Skleroza?

To je bolest koja napada imuni sistem i napreduje kada oštećuje zdrave delove tela.

Kod pacijenata koji imaju dijabetes tipa 1, ona napada ćelije koje proizvode insulin. Oboleli od MS imaju oštećenje nervnih ćelija u mozgu i kičmenoj moždini, umanjuju im se njihove vitalne komunikacije i sve to uzrokuje mnogo štete u celokupnom fukncionisanju organizma.

Bolest MS ima negativan uticaj na živote ljudi koji su pogođeni njome. MS se ispoljava u vidu neprijatnih simptoma kao što su umor, otežano šetanje i zamagljen vid. Takođe izaziva probleme sa ravnotežom, koordinacijom i razmišljanjem.

Ne postoje preventivne metode dostupne za MS. Jedan od razloga zašto će preventivne metode tek biti otkrivene je taj što bolest multipla skleroza još uvek nije u potpunosti shvaćena.

matične ćelije multipla skleroza
Foto: Pixabay

Koji faktori utiču na razvoj MS?

Istraživači smatraju da genetski faktori i spoljašnji faktori doprinose razvoju MS.

Imati u porodici osobu sa MS povećava rizik od obolevanja. Oko 25% ljudi koji imaju jednojajčane blizance sa MS nažalost nastavljaju razvoj MS. Ljudi čiji blizak rođak ima MS, imaju visok rizik da obole od MS. Dok prosečna osoba ima 0,13% šansi da oboli od MS, rizik raste do 5% kod ljudi čiji najbliži rođak boluje od MS.

Opšti virusi mogu takođe da povećaju rizik od razvoja MS. Npr. Epsten-barr virus (EPV) je bio povezan sa MS. Izloženost suncu, nivo vitamina D i geografski položaj takođe imaju dosta uticaja. Učestalost MS je izraženiji u Severnoj Americi, Južnoj Australiji i Severnoj Evropi.

Pretpostavke su da što dalje živite od ekvadora, veći je rizik za razvoj MS. Iako ne postoji određena dijeta ili hrana koja se preporučuje za prevenciju MS, istraživanja pokazuju da je veliki faktor u ishrani za prevenciju MS – D vitamin.

Kako matične ćelije pomažu pacijentima sa Multipla Sklerozom?

Prva faza obuhvata eliminaciju nepravilnosti imunog sistema iz tela praćenu ubacivanjem svežih matičnih ćelija koje su uzete iz pacijentove krvi ili koštane srži. To će obnoviti imuni sistem tako da više ne napada sopstvene ćelije tela.

multipla skleroza lečenje matične ćelije
Foto: Pixabay

Pet godina nakon primanja terapije matičnim ćelijama, 69% eksperimentalnih učesnika je preživelo bez izražavanja progresije invalidnosti, ponovnog pada imuniteta ili novih lezija mozga.

Značajno je istaći da pacijenti koji su lečeni ovim putem nisu uzimali MS lekove nakon dobijanja terapije matičnim ćelijama. Istraživanja su pokazala da trenutno dostupni lekovi za multiple sklerozu imaju manju stopu uspeha.

Pročitajte više o regenerativnoj medicini i o nama. Takođe možete stupiti u kontakt s našim timom kako biste saznali više o našim uslugama i čuvanju matičnih ćelija.