Da li je moguće imati bezbolan porođaj?

Da li je moguće imati bezbolan porođaj?

Zašto porođaj boli i da li je moguće ublažiti ili otkloniti porođajne bolove pitanje je koje su ispred sebe kroz istoriju stavili naučnici iz oblasti medicine, psihologije, biologije, fiziologije. Poreklo bola ima svoju fiziološku ali i psihološku osnovu. Psihološki,...
Šta je epiziotomija?

Šta je epiziotomija?

Epiziotomija predstavlja hirurški zahvat koji se koristi da bi se sprečilo nekontrolisano cepanje vagine i mekih porođajnih puteva. Radi se preventivno i po proceni babice i lekara koji porađaju ženu. Ne može se unapred isplanirati već se odluka o njoj donosi na licu...