Trombofilija predstavlja stanje u kojem dolazi do nekontrolisane koagulacije (zgrušnjavanja) krvi.

 

Ona može biti nasledna (urođena) ili stečena. Određena fiziološka stanja kao što je trudnoća, mogu dovesti do nastanka trombofilije. Trudnice koje piju određene lekove ili vode nezdrav životni stil spadaju u posebno rizičnu grupu za oboljevanje od trombofilije iz razloga što je trudnoća sama po sebi jedna vrsta trombofilnog stanja. Za vreme trudnoće dolazi do niza promena u organizmu, samim tim i porasta faktora koji vrše koagulaciju krvi, što stavlja svaku buduću mamu pod određen rizik od nastanka trombofilije.

 

Simptomi trombofilije

Simptomi trombofilije nisu jasni i vidljivi, sve dok ne dođe do pojave krvnog ugruška tj. tromboze. Ugrušci u krvi mogu se stvoriti u venama ili arterijama. Arterije su krvni sudovi koji sprovode krv od srca do organa i drugih tkiva u telu, dok su vene krvni sudovi koji odvode krv iz organa i tkiva u srce. Venska tromboza, ili prosto rečeno krvni ugrušak (tromb) u veni predstavlja najčešći problem sa trombofilijom.

 

Simptomi venske tromboze:

  • Bol i otok u nogama
  • Otežano disanje
  • Bol u grudima
  • Jake glavobolje
  • Stomačni problemi

 

Simptomi arterijske tromboze:

  • Ponovljeni pobačaj / fetalna smrt
  • Moždani udar u relativno mladom dobu
  • Srčani udar
  • Problemi u trudnoći poput preeklampsija

 

Dijagnoza

 

Ono što je važno napomenuti je da trombofilija nije bolest već stanje organizma koje, udruženo sa drugim faktorima rizika, se klinički manifestuje. Ukoliko imate neke od simptoma trombofilije i u vašoj porodici postoji neko ko je patio od krvnih ugrušaka, lekar će vas poslati da obavite adekvatne analize, prvenstveno iz krvi te će na osnovu rezultata biti procenjeno da li spadate u rizičnu grupu i da li vam je neophodna terapija.

 

trombofilija 1

 

Komplikacije u trudnoći

 

Kod žena koje pate od nasledne trombofilije postoji povećan rizik od gubitka ploda, naročito u drugom i trećem trimestru trudnoće, ali takođe i rizik za pojavu nekih komplikacija u odmakloj trudnoći kao što su: preveremeno odvajanje posteljice, prevremen porođaj, preeklampsija, pobačaj…

Kod žena koje pate od stečene trombofilije postoji šansa za sve navedene komplikacije, ali je znatno manja nego kod žena kod kojih je ovo stanje urođeno.

 

Lečenje

Ukoliko lekar nakon anamneze pacijenta proceni da spadate u rizičnu grupu, prepisaće vam određenu antikoagulantnu terapiju koja u trudnoći uglavnom podražumeva primenu heparina u malim dozama, a u nekim slučajevima prepisuje se acetilsalicilna kiselina i suplementi poput folne kiseline i vitamina B kompleksa. Drugi lekovi koji se takođe mogu primeniti kao terapija u lečenju trombofilije su varfarin i aspirin, iako se ni jedan ni drugi ne preporučuju u trudnoći osim u nekim posebnim slučajevima kod trudnica koje imaju neke druge zdravstvene probleme.